30. dirka Po Sloveniji 12. junij - 16. junij 2024
01.06.2023

Spodbujamo trajnostno mobilnost: 132 milijonov evropskih sredstev za kolesarske povezave širom slovenije v obdobju 2014-2020

Spodbujamo trajnostno mobilnost: 132 milijonov evropskih sredstev za kolesarske povezave širom slovenije v obdobju 2014-2020

Z letom 2023 je Slovenija vstopila v novo obdobje črpanja evropskih sredstev. Prvi javni razpisi za skupaj približno 3,2 milijarde evrov bodo objavljeni v prvi polovici leta 2023.

Slovenija bo imela z letom 2023 na voljo približno 3,2 milijarde evrov za investicije v bolj zeleno, digitalno, povezano, socialno in pametnejšo državo. To so namreč prednostna področja programskega obdobja 2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 2029:

  • pametnejša Slovenija (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje),
  • bolj zelena, nizkoogljična Slovenija (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem na podnebne spremembe in obvladovanjem tveganj),
  • bolj povezana Slovenija (mobilnost in povezljivost IKT),
  • bolj socialna Slovenija (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo) in
  • Slovenija bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).

Dodatno so Sloveniji na voljo sredstva novega Sklada za pravični prehod, ki so namenjena podpori Zasavju in Savinjsko-Šaleški regiji zaradi opuščanja rabe premoga.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

S TRAJNOSTNO MOBILNOSTJO K BOLJ ZDRAVEMU OKOLJU

V okviru kar dveh ciljev politik, bolj zelena, nizkoogljična Slovenija in bolj povezana Slovenija, je ena prednostnih nalog spodbujanje trajnostne mobilnosti in povezljivosti. Investicije na področju trajnostne mobilnosti bodo pripomogle k večji uporabi trajnostnih oblik prevoznih sredstev v dnevnih migracijah prebivalstva ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Prednostno bodo sredstva namenjena infrastrukturi za javni potniški promet od vrat do vrat, kolesarski infrastrukturi in infrastrukturi za pešce. 

Kolesarske povezave omogočajo prebivalcem Slovenije dnevno mobilnost do lokalnih oz. regijskih središč ter povezanost s sosednjimi občinami. Z gradnjo kolesarskih stez spodbujamo trajnostno mobilnost predvsem za dnevne migracije in izboljšujemo prometno varnost, prispevamo pa tudi k zmanjševanju onesnaževanja okolja.

V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo do sedaj za kolesarske povezave širom Slovenije zagotovljenih 132 milijona evrov evropskih sredstev, od tega v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij 103,8 milijona evrov in Celotne teritorialne naložbe 23,8 milijona evrov evropskih sredstev ter v okviru javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti 4,4 milijona evrov.

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?
· Imate dobro idejo oziroma dober projekt?
· Ste na začetku podjetniške poti?
· Širite poslovanje, pa nimate zaprte finančne konstrukcije?
· Ali pa vas naložbena politika zanima sama po sebi in si želite informacije iz prve roke?

Vprašajte interaktivno svetovalko Emo, ki vam je na voljo na spletni strani www.evropskasredstva.si, preko maila eutocka.mkrr@gov.si ali brezplačne telefonske številke 080 20 23.

Povezani članki