30. dirka Po Sloveniji 2024 12. junij - 16. junij
Tour of Slovenia

Udejanjanje krožnega gospodarstva v praksi: Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana)

06.08.2023

RCERO Ljubljana je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. RCERO Ljubljana, ki je s 61 odstotki sredstev sofinanciran iz evropskega Kohezijskega sklada, je primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami.

Je najsodobnejši objekt za predelavo odpadkov v Evropi in najboljši primer regionalnega sodelovanja v Sloveniji, ki združuje 58 občin. V njegovih objektih in napravah z inovativno in trajnostno tehnologijo obdelujemo odpadke več kot 700 tisoč prebivalcev.

Ključno poslanstvo regijskega centra je, da iz mešanih odpadkov izločijo kar največ še uporabnih materialov oziroma surovin ter da iz ločeno zbranih bioloških odpadkov pridelajo kompost.

Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno polje je v uporabi od 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 2011, gradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je bila najzahtevnejši del projekta, pa je bila končana konec leta 2015.

Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih se obdelujeta dve vrsti odpadkov: ločeno zbrani biološki odpadki in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Sprejeti in razvrščeni so tudi kosovni odpadki.

Vas naložbena politika zanima in si želite informacije iz prve roke? Vprašajte interaktivno svetovalko Emo, ki vam je na voljo na spletni strani www.evropskasredstva.si, preko maila eutocka.mkrr@gov.si ali brezplačne telefonske številke 080 20 23.