30. dirka Po Sloveniji 12. junij - 16. junij 2024
03.06.2024

Celovita energetska prenova objektov v zdravstvenem kompleksu Splošne bolnišnice Novo mesto - za večjo učinkovitost in boljše delovne pogoje

Celovita energetska prenova objektov v zdravstvenem kompleksu Splošne bolnišnice Novo mesto - za večjo učinkovitost in boljše delovne pogoje

V okviru ambicioznega projekta je bila s pomočjo evropskih sredstev izvedena celovita energetska sanacija gradov Mostek in Kamen, ki predstavljata ginekološko-porodniško stavbo ter pljučno-infekcijsko stavbo in sta ključna objekta v zdravstvenem kompleksu Splošne bolnišnice Novo mesto. Zaradi starosti in zastarelih energetskih sistemov sta se raba energije in obratovalni stroški nenehno povečevali, kar je predstavljalo izziv za vzdrževanje delovnih pogojev ter zanesljivost delovanja sistemov.

Grad Mostek, del kompleksa bolnišnice, ter grad Kamen, ki se nahaja na obrobju zdravstvenega kompleksa v Novem mestu, sta zaradi svoje starosti in dotrajanosti postala energetsko neučinkovita ter potratna. Analiza stanja objektov je jasno kazala na potrebo po celoviti energetski prenovi, ki bo prinesla zmanjšanje obratovalnih stroškov, izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene, prijaznejše bivanje za paciente in večjo zanesljivost delovanja.

Glavni poudarek projekta je bil usmerjen v izboljšanje energetske učinkovitosti tako na gradbenem ovoju kot tudi na energetskih sistemih objektov. To je vključevalo nadgradnjo toplotne izolacije, izboljšanje stanja strojnih in elektro instalacij ter zamenjavo zastarelih energetskih sistemov z bolj učinkovitimi in sodobnimi napravami.

Namen celovite energetske prenove je bil zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja, povečanje energetske učinkovitosti ter zagotavljanje boljših delovnih pogojev za zaposlene. S to sanacijo imajo sedaj v bolnišnici v celoti energetsko sanirane vse bolnišnične zgradbe. S tem projektom se je prispevalo k trajnostnemu razvoju kompleksa bolnišnice ter k zmanjšanju obremenitve okolja.

Nedavno so zaključili tudi izgradnjo nove, dodatne operacijske dvorane v vrednosti 2 mio EUR, ki so jo v celoti financirali sami in bo omogočila optimalnejšo izvedbo operacijskih posegov v bolnišnici. Prav tako zaključujejo dolgo pričakovano celovito prenovo bolnišnične kuhinje in restavracije.

Celovita energetska prenova gradov Mostek in Kamen predstavlja pomemben korak k bolj učinkoviti in trajnostni prihodnosti ter k izboljšanju delovnih pogojev v zdravstvenem sektorju.

Vas naložbena politika zanima in si želite informacije iz prve roke? Vprašajte interaktivno svetovalko Emo, ki vam je na voljo na spletni strani www.evropskasredstva.si, preko maila eutocka.mkrr@gov.si ali brezplačne telefonske številke 080 20 23.