27. dirka Po Sloveniji 2021 9. junij - 13. junij
Tour of Slovenia

Zahvala gasilcem in ostalim prostovoljcem

08.12.2021

Dirka Po Sloveniji je vseslovenski projekt, ki ga pomagajo ustvariti prostovoljci iz vse države, največ jih prihaja iz prostovoljnih gasilskih društev. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje!

Celotna ekipa dirke Po Sloveniji je v letošnjem letu štela 1800, največ ljudi je bilo seveda ob trasi dirke, kjer so skrbeli za nemoten potek kolesarske karavane. Sliši se enostavno, v praksi pa to pomeni zapiranje stotin križišč, varovanje dovozov, usmerjanje gledalcev in vrsto drugih nalog. Glavno besedo ima seveda policija, a brez prostovoljcev dirke ne bi bilo mogoče izvesti.

V nadaljevanju objavljamo seznam društev, zvez in drugih organizacij, ki so s svojim prostovoljnim delom pripomogli k ponovni uspešni izvedbi dirke. HVALA VSEM!


1. ETAPA

Gasilska zveza Destrnik

PGD Biš

PGD Lenart

PGD Voličina

PGD Selce

PGD Jurovski dol – Sveti Jurij

PGD Jakobski dol

PGD Paloma Sladki Vrh

PGD Zgornja Kungota

PGD Spodnja Kungota

Društvo upokojencev Zgornja Kungota - sekcija kegljači

KD Branik

Gasilska zveza Slovenska Bistrica

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah


2. ETAPA

Gasilska zveza Žalec

PGD Andraž

PGD Arja vas

PGD Braslovče

PGD Ceršak

PGD Dobriša vas Petrovče

PGD Dobrovlje

PGD Drešinja vas

PGD Gomilsko

PGD Gotovlje

PGD Grajska vas

PGD Kapla Pondor

PGD Kasaze Liboje

PGD Letuš

PGD Levec

PGD Ločica ob Savinji

PGD Ločica pri Vranskem

PGD Loke

PGD Ojstriška vas Tabor

PGD Paloma Sladki Vrh

PGD Parižlje Topovlje

PGD Polzela

PGD Ponikva pri Žalcu

PGD Prekopa Čeplje Stopnik

PGD Šempeter

PGD Šentilj v Slovenskih goricah

PGD Trnava

PGD Velika Pirešica

PGD Velka

PGD Vransko

PGD Vrbje

PGD Zabukovica

PGD Zavrh pri Galiciji

PGD Žalec

Gasilska zveza Prebold

Gasilska zveza Šaleške doline

Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline

Gasilska zveza Šentjur

ZŠAM Celje

Zavod SOCIO

PGD Zagrad Pečovnik

PGD Štore


3. ETAPA

Gasilska zveza Brežice

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah

Gasilska zveza Sevnica

Gasilska zveza Krško


4. ETAPA

PGD Dornberk

HRI, enota za hitre reševalne intervencije

PGD Čepovan

PGD Nova Gorica

Območno združenje Rdečega križa Nova gorica

DPD Soča, društvo za podvodne dejavnosti

CB radio klub Soča

Planinsko društvo Nova Gorica

Taborniki Nova Gorica

Civilna zaščita Nova Gorica

PGD Komen

PGD Vipava

PGD Podnanos

PGD Renče-Vogrsko

Civilna zaščita Renče-Vogrsko

Civilna zaščita Miren-Kostanjevica

Jamarski klub Temnica

PGD Ajdovščina

Društva reševalnih psov Nova Gorica

Radio klub Ajdovščina

Šempeter-Vrtojba

Športno društvo MARK Šempeter

Društvo upokojencev Deskle-Anhovo

Briške vaške skupnosti


5. ETAPA

PGD Sostro

PGD Pšata-Dragomelj

ŠD Zadvor

PGD Šmarje-Sap

PGD Dragomer

PGD Kozarje + Lesmo

PGD Podsmreka

Prostovoljci Dobrova

GPD Brezje

ŠD in PGD Šentjošt

PGD Lučine

PGD Gorenja vas

TD Zadvor

PGD Lipoglav

Gasilska zveza Ivančna Gorica

PGD Prečna

PGD Ratež


Foto: Sportida